AGBAGER G7000

Przeprowadziliśmy renowacje i remont kapitalny prasy silosującej AGBAGER G7000.